Beleid

Beleid

Doelgroep

Stichting Smiling Child of The Gambia richt zich op kansarme (school) kinderen in primair onderwijs in Gambia.

Werkzaamheden (activiteiten) van de stichting

Wat willen we bereiken?

  • Scholen de geregistreerde status verkrijgen om primair onderwijs te mogen uitoefenen
  • Financieel ondersteunen voor verbouw en nieuwbouw van scholen
  • Ondersteuning met les- en schoolmaterialen
  • Bijdragen voor het schoolgeld van kinderen in The Gambia

De manier waarop de stichting geld werft

De stichting wil dit geld binnen krijgen door: sponsoring, donaties, en giften. De werving van financiën gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals met relaties, zowel privé als zakelijk.

Onderstaand noemen wij kort op welke soorten bijdragen er zijn:

  • Sponsoring; een zakelijke overeenkomst gericht op profijt voor beide partijen, tweerichtingsverkeer
  • Donaties en giften; geld geven aan een goed doel geeft een goed gevoel, eenrichtingsverkeer
  • Fondsenwerving; alle vormen van werving van aanvullende middelen, o.a. door Crowdfunding

De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van giften door derden.

ANBI Smiling Child of The GambiaHet beheer en de besteding van het vermogen

Stichting Smiling Child of The Gambia is als ANBI stichting verplicht een administratie te voeren, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is.

Nogmaals willen wij benadrukken dat de bestuurders van de stichting Smiling Child of The Gambia zich vrijwillig inzetten, zij ontvangen op geen enkele manier een beloning!

De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de stichting.

FIDURO te Gorinchem draagt als sponsoring zorg voor de jaarstukken, belastingadvies etc. waardoor integriteit ook voldoende geborgd is.

De Jaarverslagen kunt u inzien:
Klik op deze link: Jaarrekening 2017 – Jaarrekening 2018Jaarrekening 2019Jaarrekening 2020Jaarrekening 2021Jaarrekening 2022