Tijdens onze eerste week deden we zo veel!

Tijdens onze eerste week deden we zo veel!

Er was nog heel veel meer deze week. Zo hadden de leerlingen uit groep 3 van de basis examens, een soort CITO-toets. Nam Mark de administratie door van de stichting en de beide scholen met Yus en Amadou. Had Jacco een marketing overleg voor Smiling Child of The Gambia met Ousman en Sainey. En de 60 bananendozen werden uitgedeeld aan ruim 350 kinderen!

Examens van groep 3!

Deze eerste week is het ook de tijd van de examens. Dit jaar voor klas 3 van de basisschool. De examens werden op woensdag- en donderdagochtend afgenomen. Eerder bleek al dat de ontwikkeling van onze kinderen enorm goed is. Ze leren snel en ontwikkelen zich in rap tempo.

Tijdens de examens waren er onafhankelijke examinators aanwezig van de West Afrikaanse Examen Commissie, oftewel West African Examination Council (WAEC). Onze school gaat voor een accreditatie op internationaal niveau. Hierdoor dienen de kinderen jaarlijks een soort CITO-toets af te leggen, zodat ze getest worden op hun kennis.

Administratie voor de stichting en de scholen.

Vrijdag heeft Mark met Yus (schoolhoofd) en Amadou (landeigenaar) de administratie doorgenomen van de school. Hierin werd van alles besproken. De voortgang van de kinderen, welke groep en welke klas. De individuele sponsoring voor de kinderen, het salaris voor de leraren, het noodfonds en ons weeskinderen potje. Het gemis tijdens de afgelopen 20 maanden en de communicatie via WhatsApp. De rapportjes van de individuele kinderen, die we nu toch op een andere manier gaan doen.

  • De individuele sponsoring: Via onze stichting is het mogelijk om een kindje individueel te sponsoren. Hierover lees je meer informatie via deze link. Gedurende het overleg werd er vooral gekeken naar de voortgang. Ik welke klas zitten ze nu, hoe is de thuis situatie, hoe gaat het met de familie leden, etc.
  • Het salaris van de leraren: Het is mogelijk om algemeen een maandelijkse bijdrage te sponsoren aan de stichting. Hiervan doen we een extra bijdrage voor de vaste lasten van de school en dus ook het salaris van de leraren. Al onze leraren ontvangen een modaal inkomen voor Gambiaanse begrippen. Voor slechts € 60,00 per maand kunnen wij een nieuwe leraar aannemen op school.
  • Het noodfonds; Mark en Jacco richtten in 2019 het noodfonds op om kinderen die van de kleuterschool naar de basisschool gingen te helpen met de financiën. Dit zijn jaarlijks maximaal 5 extra kinderen waarvoor we hen een zetje geven om de basisschool af te kunnen maken. Zie het als een soort “studiebeurs” maar dan voor diegene waarvan de familie het verschil van het schoolgeld op de kleurschool naar de basisschool niet kan betalen.
  • Weeskinderen potje; door de COVID19 situatie is het voor ooms en tantes van weeskinderen niet mogelijk om bij te dragen aan het schoolgeld. Veel liever betalen ze het schoolgeld voor hun eigen kinderen. Hierdoor dreigden de weeskinderen (14) op onze school, van school af te moeten. Met het ‘weeskinderen potje’ hielden we deze kinderen op school!

Marketing overleg voor Smiling Child of The Gambia

Jacco heeft samen met Sainey (leraar basisschool) en Ousman (leraar kleuterschool) een afspraak gehad om een aantal zaken t.b.v. de marketing door te nemen.

  • Ritme: we streven naar een 1 x per twee weken het delen van foto’s t.b.v. onze communicatie op sociale media en nieuwsbrieven
  • Documentaires: het script en het plan voor de documentaires zijn doorgenomen. We gaan hier maandag mee starten.
  • Aanvullende foto’s en video’s van bijzondere gebeurtenissen.  
  • Toekomstplan; de leraren hebben een visie over de toekomst van de school. Wij laten graag het initiatief zoveel mogelijk bij hen. Zodat zij zich kunnen ontwikkelen en voorstellen kunnen doen. Hierdoor behouden zij hun zelfstandigheid en groeit de school gestaag in kennis en ontwikkeling.
  • Daarbij wordt het initiatief opgepakt dat Sainey een bijdrage gaat leveren aan een radio uitzending in The Gambia. Ousman zorgt vooral dat de kinderen zich fysiek beter ontwikkelen, aangezien hij ook onze gymleraar is. Zodat de kinderen beter presteren tijdens competities tegen andere scholen.

De 60 bananendozen zijn uitgedeeld.

Het was een hele klus. Wij hebben ontzettend veel foto’s, deze volgen later. Maar hierbij even een kort stukje over de 60 bananendozen die we hebben verdeeld onder de 350+ kinderen van onze school! Ook de kleding voor ouderen zijn verdeeld aan ouders en gezinnen in het dorp. Iedereen is enorm blij en dankbaar voor alle mooie spullen.

Reacties zijn gesloten.