Noodfonds

Noodfonds

Noodfonds, oftewel het potje

Tijdens onze vakantie in Gambia (september 2018) hebben wij besloten een “Noodfonds” op te zetten. Dit is zoals de naam doet vermoeden voor uiterste nood. Het “potje” wordt apart gehouden van onze reguliere activiteiten, want de stichting wil dit gescheiden houden.

Je vraagt je natuurlijk af, wat houdt het zogenoemde “potje” dan in? Het noodfonds is een financiële voorziening die buiten de reguliere administratie gaat van de stichting, ook wel het potje of buffer genoemd. Uit dit potje sponsoren we kinderen die naar de basisschool willen. Deze kinderen zijn afkomstig uit gezinnen die het echt niet kunnen betalen, maar daarnaast zeer goed presteren op school.

Zodra kinderen naar de basisschool gaan wordt het schoolgeld voor één kind bijna verdubbeld. Dit is voor enkele gezinnen niet meer te bekostigen. Het blijft nu nog steeds mogelijk om een kind via onze stichting te sponsoren. Je sponsort dan gewoon een kind van de kleuterschool voor € 5,= per maand. Wij gaan pas de mogelijkheid bieden om kinderen te sponsoren voor de basisschool, zodra wij de basisschool ook daadwerkelijk hebben kunnen bouwen.

Als stichting zijn we hier eigenlijk nog niet klaar voor maar om kinderen niet te gaan ‘verliezen’ hebben we het noodfonds opgericht. Door het potje op te richten hebben we nu vier kinderen op de basisschool kunnen houden. Het zijn niet zomaar vier kinderen, ze zijn ook nog eens toegewijd en één van de betere leerlingen op school. Het is zonde als we deze goede leerlingen zouden verliezen. Ons motto is niet voor niets: “Ieder kind moet kunnen leren. Met een Glimlach!

Het is zo’n mooi doel om zo veel mogelijk kinderen in de wijk Lamin Kerewan steun te kunnen bieden. Het is een enorme uitdaging! Natuurlijk is het geweldig als het allemaal gaat lukken, maar het bouwen van een basisschool brengt vooral ook veel spanning en druk met zich mee. Wij willen de kinderen en de leraren gewoon niet teleur stellen.

Het noodfonds is een privé initiatief van ons. Het staat los van de reguliere activiteiten van de stichting. Inmiddels heeft zich een sponsor bij het noodfonds aangesloten, zodat we samen er voor kunnen zorgen dat het noodfonds succesvol is. 

Lees in onze vorige nieuwsberichten wat we hier allemaal al hebben beleefd tijdens onze vakantie in Gambia. Wij hebben korte samenvattingen gemaakt van de eerste week en de tweede week. Uitgebreid onze foto’s bekijken kan via Facebook. Wil je ons helpen door een financiële of een materiële bijdrage? Wil je samen met ons een actie opzetten ten behoeve van het inzamelen van meer sponsorgelden? Zou je het leuk vinden als wij een presentatie geven over alles wat we hier al hebben mee gemaakt? Dat kan, wij komen graag in contact

Natuurlijk is het ook mogelijk om direct te doneren. Dat kan ten name van: Smiling Child of The Gambia met IBAN-rekeningnummer : NL58RABO 0319 0524 78 en swiftcode: RABONL2U. Heeft u een factuur nodig voor uw belastingaangifte? Stuur ons dan een berichtje met uw adressering. Onze stichting heeft een ANBI-status en hierdoor zijn uw giften aftrekbaar.

Reageren is niet mogelijk.